Много народи в източна Европа,а и в Азия,желаят да се идентифицират като потомци на българите на кан Кубрат - общият ни прадед и,на групите,водени от неговите синове. Историци, археолози,етнографи и езиковеди от техните страни привеждат доводи в полза на твърденията си за принадлежността си към българският род,други ги отричат.Учени от разни страни предпочитат теорията за генната принадлежност на дадена народностна група към древните българи.
         
  Има ли значение всичко това за да се признае правото на тези народи да се наричат българи?
         
  Имаме ли право ние,от Дунавска България да монополизираме името БЪЛГАРИ,след като в нас тече кръвта на 101 народи?Какви сме ние по кръв – българи,славяни,траки или нещо друго?Никой не може да докаже каквото и да е твърдение.Но не и нужно,защото главното е самоопределението на даден народ към българската народностна група.
         
  Водеща е нашата духовна идентичност,която е в сърцата ни,и която сме отстоявали през вековете.
         
Никой няма право да определя принадлежността на даден народ към българската духовност,освен самите народностни групи!!!
            Има ли някъде по света съхранен оригинален старобългарски език?Мисля че няма,и навярно никой не може да представи убедителни доказателства,а и кой може да даде експертна оценка?
                           
          Но не това е водещото в българската духовност!!!

            За да се осъществи мечтата за духовното единение на българите,във всеки регион е необходимо създаването на ядро от ентусиасти с интернет връзка с другите региони,които ядра да помагат на всеки желаещ да се приобщи към българската духовност.Всички данни да се обменят между центровете  във всички региони,обособили такива,така че всеки регион да притежава и съхранява пълните данни за българските народностни групи на Земята.
         
  Трябва ли да се политизира това начинание?
            Убеден съм че политизирането му ще дискредитира прекрасната идея и ще унищожи начинанието!!!И никога не бива да се допуска!!!

         
  Българите по света трябва да живеят в мир и съгласие със съседите,да уважават законите на държавите в които живеят,да съдействуват за просперитета им,да бъдат достойни граждани,без прояви на сепаратизъм.

           Всяка българска народностна група трябва да изследва историята на развитието си и тези данни да се предоставят и на другите центрове,с оглед на бъдещо достоверно съставяне на общата история на българският род като цяло.
          Обмен на фотоархиви на исторически,археологически,етнографски и лингвистични находки.
          Изграждането на достоен паметник на великият кан Кубрат край Полтава и паметници на синовете му във всички региони на Земята,обитавани от българи.

И бог да закриля българският род!!!

Сайтове на българската духовност:

 Сайтове на Волжская Булгария

Список форумов BULGARLAR

 

Киреза Стирянов

03.03.2007 г.

kireza@abv.bg

  На предишна стр. 

Към главна                        Към поезията