Щитовете на Европа

Българските държави са били щита на Европа

Волжска България почти 100 години е громяла моголските нашественници,а кан Тервел е разгромил 200 хилядна армия на  арабският халифат и така са спасили Европа от страшно иго!!!Кан Тервел е обявен от Ватикана за спасител на Европа със святото име св.Тиверий,непознато у нас до История славеноболгарская на Паисий Хилендарски!!!

http://www.bgns.net/images/history/maps/2-29.jpg

  Назад